DIE BYBEL

 

 

Tshivenda

Tshivenda word deur meer as 1,2 miljoen mense in Suid-Afrika gepraat sowel as in Zimbabwe.

Die pioniervertaler van die Bybel in Tshivenda was sendeling en taalkundige, Dr PE Schwellnus van die Berlynse Sendinggenootskap.

Teen 1920 was die vier Evangelies en Handelinge alreeds vertaal en versprei. Die Nuwe Testament het drie jaar later gevolg. Die eerste volledige Tshivenda Bybel het in 1936 verskyn en die nuutste vertaling is in 1998 deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika uitgegee.