RAAD VAN DIREKTEURE

 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 'n nie-winsgewende maatskappy wat deur 'n Raad van Direkteure beheer word. Hulle adviseer en ondersteun die Uitvoerende Hoof, Dirk Gevers, in die uitvoer van ons missie en visie. 

image

Paul du Plessis

Voorsitter

Paul is in 2017 tot direkteur verkies. Hy is 'n dienende NG predikant en is tans aan die gemeente Riviera-Jakaranda verbonde. Hy het baie ervaring in gemeentewerk, sowel as kerklike beheerstrukture. Hy het in verskeie hoedanighede, onder andere as voorsitter, in die ringe van Birchleigh en Moot Sentraal gedien. Hy het ook in die moderatuur van die Hoëveld en Noordelike sinodes gedien, ook vir 'n termyn (2007-2010) as moderator. Tans is hy 'n lid van die moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Paul het sy doktorsgraad in kerkgeskiedenis behaal, en is getroud met Délia.

 

 

image

Pieter van der Poel

Eretesourier

Pieter het in 2012 as Eretesourier by die Raad aangesluit. Hy is 'n geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester en 'n voormalige vennoot van PWC. Pieter is tans direkteur van verskeie maatskappye en hy dien ook as trustee van 'n aantal trusts. Hy is met Sumaria getroud.

 

 

image

Rodney van Wyk

 

Rodney het in 2009 by die Raad aangesluit en word die Voorsitter in 2012. Rodney het 'n lang verhouding met die Bybelgenootskap en is sedert 1985 'n lid van die Wes-Kaap Streekkomitee. Hy is in die Gereformeerde Kerke georden en is voltyds in die bediening. Hy dien ook as direkteur op die rade van verskeie ander maatskappye soos die Residentia Stigting, Radiokansel as Ondervoorsitter van die Raad en as Voorsitter van die Raad van Tempani Konstruksie. Rodney is getroud met Ray.

 

 

image

Gugu Dlamini

 

Gugu het in 2013 vir die eerste keer by die Raad aangesluit en dien tans vir ’n tweede termyn. Gugu het meer as 30 jaar se ervaring in die bestuur en leiding van organisasies in beide die openbare en private sektore. In 2016 is sy as ’n pastoor in die Apostoliese Geloofsending (AGS) bevestig en dien tans as hulppastoor by die House of Glory Assembly in Pietermaritzburg. Sy is getroud met Sdumo.

 

 

image

Nceba Bethlehem Nopece

 

Nceba het in 2018 by die Raad aangesluit. Hy was 'n onderwyser voordat hy in 1977 as 'n priester in die Anglikaanse Kerk bevestig is. Sedert 1978 dien hy die kerk in verskeie hoedanighede onder ander ook by die Bisdom van Glasgow en Galloway in Skotland. Hy is tans 'n hulppriester by St Albans in Oos-Londen en ook hulpbiskop van Grahamstad.

 

 

image

Dirk Gevers

Ex officio lid van die Raad

Dirk is in 2014 amptelik as Uitvoerende Hoof aangestel. Hy het in 2007 in KwaZulu-Natal by die Bybelgenootskap aangesluit en in 2009 word hy die Streekhoof aldaar. Hy is georden in die "Uniting Presbyterian Church of Southern Africa" en bedien verskeie gemeentes voordat hy by die Bybelgenootskap in diens tree. Dirk is met Louise getroud.

 

 

image

Paul Maddison

Ex officio lid van die Raad

Paul het in 2009 as Hoof: Finansies by die Bybelgenootskap in diens getree. Paul is 'n geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester. Hy het ongeveer 24 jaar ondervinding in finansiële bestuur by verskeie maatskappye gehad voordat hy by die Bybelgenootskap diens aanvaar het. Paul is met Marindie getroud.

 

 

image

Lourens Geldenhuys

Ex officio lid van die Raad

Lourens het in 1998 as Organiserende Sekretaris by die Bybelgenootskap in Kempton Park in diens getree. In 2005 word hy die Streekhoof van die Johannesburg Streek en in 2007 word hy as die Hoof: Publikasies en Bybelprogramme (nou die Bedryfsdepartement) aangestel. Lourens is 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Hy is getroud met Hannaliza.