VISIE EN MISSIE

 
VISION
Ons Visie
'n Bybel vir elkeen.
 
Ons Missie
Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.