BID SAAM MET ONS BYBELGENOOTSKAPPE

 

 pray

 
17-23 Februarie

 

Suid-Afrika: Dank die Here vir al die seën wat ons uit sy hand ontvang, vir elke Bybel wat ons kon versprei en vir elke donateur wat dit vir ons moontlik maak. Bid asseblief vir die Engelse Bybel vir Dowes wat vanjaar gepubliseer sal word en vir die impak daarvan op die lewens van dowe lesers. Bid asseblief ook vir die beplanning van die vieringe van ons 200ste bestaansjaar in 2020.

 

eSwatini (Swaziland): Bid dat die Here ons sal help om meer mense in ons land, veral die jeug en kinders, bewus te maak van die Bybel en die boodskap daarvan. Dank die Here vir die geslaagde leierskapkonferensie (ABLI) wat hier in eSwatini aangebied is. Bid vir ons personeel en Raad.

 

Namibië: Bid vir die werk van die Bybelgenootskap in moeilike ekonomiese omstandighede. Bid vir die nodige fondse om met die vertaling van die Oshiwambo Bybel en ander projekte te kan voortgaan. Bid ook vir elke donateur, vennoot, gebedsvennoot en vriend van ons Bybelgenootskap.

 

Lesotho: Dank die Here vir ons Raad en personeel. Bid dat die Here die nodige krag en wysheid aan hulle sal skenk. Dank die Here vir die goeie verhouding wat ons met die kerke handhaaf. Bid vir suksesvolle fondsinsamelings- en verspreidingsprogramme.

 


Laai die kwartaallikse pdf-dokument hier af.

Kaart Feb Mar 2019