DIE BYBEL

 

 

Setswana

Setswana, wat in Botswana gepraat word, is ook die moedertaal van sowat 4 miljoen mense wat in Suid-Afrika woon.

Robert Moffat was die pioniervertaler van die Bybel in Setswana. Hy het die taak begin net nadat hy in 1817 in Kuruman aangekom het. Setswana is die eerste Suid-Afrikaanse taal om 'n volledige Bybel te ontvang.

In 1830 is die Evangelie van Lukas vir die eerste keer in Setswana vertaal. Die vertaling van die Nuwe Testament het in 1840 gevolg. Dit is ook deur Robert Moffat vertaal en onder sy toesig, tydens 'n besoek aan Engeland, gedruk. Die eerste volledige Setswana Bybel het in 1857 verskyn.

Soos Moffat die Bybelgedeeltes voltooi het, is dit op 'n sendingdrukpers in Kuruman gedruk. In 1872 is hierdie vertaling in een volume gepubliseer. In 1908 verskyn 'n hersiening van die Bybel wat hoofsaaklik deur Alfred Wookey gedoen is.

Die mees onlangse vertaling wat deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gepubliseer word, dateer terug na 1970.