DIE BYBEL

 
Lees die Bybel aanlyn

Die Bybelgenootskap wil mense aanmoedig om die Bybel te lees en vir hulle toegang gee tot die Bybel in die taal van hul keuse. Die gedrukte Bybel is nie altyd byderhand nie, maar omdat jy alreeds aanlyn is, is die Bybel net 'n paar klikke weg.

Die Bybelgenootskap se drie Afrikaanse vertalings, 1933/1953-vertaling, 1983-vertaling en Die Bybel vir almal is aanlyn by www.bybel.co.za beskikbaar. Volledige Bybels in Engels (KJV), isiNdebele, isiXhosa (1975-weergawe en 1996-vertaling), isiZulu (1959-vertaling), Sepedi (2000-vertaling), Sesotho (1989-vertaling in standaard ortografie en 1909-vertaling in Lesotho ortografie), Setswana (1970-vertaling), Siswati en Xitsonga (1989-vertaling) is by www.bibles.co.za beskikbaar. Ander Engelse Bybels kan aanlyn by https://bibles.org gelees word.

Van die Bybelgenootskap se publikasies is ook elektronies beskikbaar. Besoek ons Bybelhulpmiddels en laai dit daar af.

 
 
 
Geskiedenis van ons Bybelvertalings:
 
TIMELINE 1 afr  
  TIMELINE 2