DIE BYBEL

 

 

IsiXhosa

Meer as 8 miljoen Suid-Afrikaners praat isiXhosa. Die vroegste Bybelvertalings in isiXhosa was hoofsaaklik die werk van sendelinge soos William Shaw en William Boyce van die Wesleyaanse Sendinggenootskap (WMS).

Hulle het eers die Evangelie van Lukas, wat in 1833 verskyn het, vertaal. Danksy die samewerking tussen sendelinge van die Wesleyaanse, Glasgow en Berlynse Sendinggenootskappe is die Nuwe Testament in 1846 gepubliseer. Die eerste volledige Bybel wat in isiXhosa vertaal is, is tussen 1857 en 1859 in dele by die sendingdrukkery op Mount Coke gedruk. Die eerste Bybel wat in een volume gepubliseer is, was 'n hersiening van die 1859-vertaling en het in 1864 verskyn. Die hersiening is hoofsaaklik deur Rev JW Appleyard gedoen. Verskeie Bybelhersienings het gevolg met die laaste omvattende een in 1975.

'n Volledige nuwe Bybelvertaling in isiXhosa is in 1996 deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gepubliseer.