PROJEKTE 2019

 

 

Bybelgebaseerde geletterdheidsprojek

  

 
Doel

Om deur middel van Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal basiese geletterdheid asook Bybelgeletterdheid onder veral kinders in die grondslagfase van onderwys te bevorder.

 
Agtergrond
 • Basiese onderrig in Suid-Afrika skiet ver tekort. 'n Onlangse studie het bewys dat Suid-Afrika 'n leeskrisis ondervind. Die studie het bevind dat vier uit vyf graad 4-leerders se leesvermoë is laer as die internasionaal aanvaarbare standaard. Suid-Afrika het laaste uit 50 lande in die "Progress in International Reading Literacy Study (Pirls)" gekom.
 • Duisende kinders in arm woonbuurte word nie in dieselfde mate as bevoorregte kinders aan geletterdheidstimulasie blootgestel nie en begin dikwels hulle skoolopleiding met 'n agterstand.
 • Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal ontwikkel om basiese lees- en skryfvaardighede te ontwikkel. Die twee boekies My eerste Bybel Doen en Leer Boek en My 2de Bybel Doen en Leer Boek is nou in al 11 die amptelike tale beskikbaar. Daar word tans aan die ontwikkeling en toetsing van 'n derde boekie gewerk.
 • Verskeie skole maak van die materiaal beskikbaar met die goedkeuring van grondslagfase afdelings van onderwysdepartemente. Dit word ook in pre-primêre skole en selfs Sondagskole gebruik.
 • Enige persoon wat kan lees, sal met die hulp van 'n handleiding en flitskaarte wat saam met die boekie voorsien word, ander kan help om dié vaardighede te bemeester.
 • Geskikte vennote (kerke, organisasies en individue) help met die implementering van die projek.
 • Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie. In 2018 het sowat 52 549 kinders van dié Bybelgebaseerde boekies ontvang.

 

Verwagte impak
 • Terwyl kinders, waarvan sommige uit minder bevoorregte huise, die nodige lees- en skryfvaardighede bemeester, sal hulle ook op 'n vroeë ouderdom van Jesus en die Bybel hoor.
 • Baie kinders wat die boekies ontvang, kom uit gesinne waar die ouers ook nie kan lees nie. Die kinders sal die boekies huis toe neem en moontlik die ouers leer lees.

 

Hoe kan jy help?

R1 000 000 word in 2019 benodig om te verseker dat genoeg eksemplare van dié geletterdheids-materiaal gratis beskikbaar gestel kan word.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1533

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN