BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Ons Here leef

  

Buurlande 8

 

Op die eerste dag van hierdie maand herdenk ons die opstanding van ons Here. Dit is die dag wat Christene wêreldwyd mekaar groet met die woorde: "Hy het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan." Ons weet ons Here leef.

Hierdie bybelse waarheid is die kern van geloof vir Christene in ons land, in Afrika en in die res van die wêreld. Ons aanbid 'n lewende God. Die Bybel vertel ons meer hiervan.

Hierdie bybelse waarheid geld ook in ons buurlande, Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland. Daarom is hierdie projek om hulle te help met hulle taak om Bybels te voorsien, so belangrik. Hierdie Bybelgenootskappe kry miskien finansieel swaar, maar hulle taak bly steeds om die Bybel in die hande van hulle mense te plaas.

Georganiseerde Bybelwerk in hierdie lande is deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika begin en van ons tale word ook in hierdie lande gepraat, byvoorbeeld Afrikaans in Namibië, Sesotho in Lesotho, Setswana in Botswana en Siswati in Swaziland.

Deur Bybels so goedkoop as moontlik aan hierdie Bybelgenootskappe te voorsien, help ons hulle in die uitvoer van hulle taak.

Bid vir:
  • die personeel van die Bybelgenootskappe in ons buurlande
  • genoeg Bybels om in hulle behoeftes te kan voorsien.