BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Engelse Bybel vir Dowes

  

Dowes 1

 

Aangesien mense gesproke taal deur veral nabootsing en verbale kommunikasie leer, ondervind doofgeborenes spesifieke taal- en leesbehoeftes. Die Bybel is vir die meeste Dowes 'n geslote boek wat hulle nie kan verstaan nie.

Vir Dowes is Gebaretaal hulle eerste taal, maar baie skole vir Dowes in Suid-Afrika en in die res van Afrika, gebruik Engels as onderrigmedium. Kinders word Engels as 'n "tweede taal" geleer, maar baie van die leerders vind dit uiters moeilik om met begrip te lees.

Die Engelse Bybel vir Dowes word so vertaal dat die meeste Dowes wat hulle onderrig in Engels ontvang, dit wel sal verstaan. 'n Beperkte woordeskat word gebruik asook baie voetnote en illustrasies om lesers te help om met begrip te lees.

Daar is in 2011 reeds met hierdie vertaling begin en tans word die manuskrip teologies en taalkundig nagegaan en daar word beoog om die projek in 2018 af te handel. Daar sal dan begin word om dit persklaar te maak. En die mikpunt is om The English Bible for the Deaf in 2019 te publiseer.

Bid vir:
  • Dowe lesers wat hierdie Bybel sal ontvang, dat hulle die lewegewende boodskap van die Woord sal ervaar
  • almal wat by die voorbereiding van hierdie publikasie betrokke is.