PROJEKTE 2019

 

 

IsiZulu Bybelvertaling

  

 
Doel

Om 'n Bybelvertaling in hedendaagse isiZulu beskikbaar te stel.

 

Agtergrond
  • Die vertaling van die isiZulu Bybel wat tans deur die meeste Zulu's gebruik word, is ouer as 50 jaar. Die taal ontwikkel voortdurend en dit, tesame met die ontwikkeling van onder andere Bybelvertaling, genoodsaak 'n nuwe vertaling.
  • Die vertaling wat vanuit die Hebreeuse, Griekse en Aramese bronteks gedoen is, is feitlik voltooi en daar word tans aan sekere brugmateriaal gewerk. Die werk van die hersieningskomitee is afgehandel. Die finale manuskrip sal in 2019 aan die Bybelgenootskap oorhandig word met die oog op die publikasie van die Bybel teen middel 2020.
  • Die projek beskik oor 'n webwerf www.isizulubible.co.za waar proefvertalings vir kommentaar geplaas word.

 

Verwagte impak
  • Aangesien die vertaling in die taal van vandag vertaal word, sal veral die jeug die bybelse boodskap beter kan verstaan.

 

Hoe kan jy help?

R874 224 word in 2019 benodig om te verseker dat hierdie vertaling afgehandel kan word.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1016

BETALING MET BANKKAART

  •   
  •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN