PROJEKTE 2017

 

Engelse Bybel vir Dowes

  

 
Doel

Om 'n Bybel in doofgerigte Engels in Suid-Afrika en in Afrika vir Dowes wat die Bybel in Engels gebruik, beskikbaar te stel.

 

Agtergrond
 • Aangesien mense gesproke taal deur veral nabootsing en verbale kommunikasie leer, ondervind doofgeborenes spesifieke taal- en leesbehoeftes.
 • Die Bybel is vir die meeste Dowes 'n geslote boek wat hulle nie kan verstaan nie.
 • Baie skole vir Dowes in Suid-Afrika en in die res van Afrika, gebruik Engels as onderrigmedium.
 • Gebaretaal is vir die meeste Dowes hulle moedertaal en hulle sal eerder 'n visuele Bybel met die Gebaretaal wat hulle verstaan verkies, maar   
     - 'n visuele Bybel is 'n uiters duur projek
     - in Suid-Afrika is 12 verskillende Gebaretaal dialekte en ten minste 'n verdere 150 in Afrika
     - die Bybelteks leen hom nie oral tot die gebruik van Gebaretaal nie.
 • Die Engelse Bybel vir Dowes word so vertaal dat die meeste Dowes wat hulle onderrig in Engels ontvang, dit sal verstaan.
     -  'n beperkte woordeskat
     -  baie voetnote en illustrasies
 • Die vertaalspan het in 2011 aan die vertaling begin werk en die basiese vertaling is afgehandel. Die vertaling is uit die brontekste van die Bybel (Hebreeus en Grieks) vertaal. Tans word daar deur die verskillende fases gewerk om die vertaling gereed te kry. Brontaalkenners, taalkundiges, Dowe lesers, ens het almal 'n rol te speel. Daar word beoog om die projek teen die einde van 2018 te voltooi.
 • Die Deuterokanonieke Boeke is ook vertaal.
 • Die vertaling beskik oor sy eie webwerf www.englishbibleforthedeaf.co.za waar Bybelboeke geplaas word vir kommentaar.

 

Verwagte impak
 • Hierdie vertaling sal die Bybel vir baie Dowes in Suid-Afrika, sowel as in Afrika, toeganklik maak.

 

Hoe kan jy help?

R387 064 word benodig om hierdie vertaling in 2017 te laat voortgaan.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou