PROJEKTE 2017

 

IsiZulu Bybelvertaling

  

 
Doel

Om 'n Bybelvertaling in hedendaagse isiZulu beskikbaar te stel.

 

Agtergrond
  • Die vertaling van die isiZulu Bybel wat tans deur die meeste Zulu's gebruik word, is ouer as 50 jaar. Die taal ontwikkel voortdurend en dit, tesame met die ontwikkeling van onder andere Bybelvertaling, genoodsaak 'n nuwe vertaling.
  • Aangesien baie woorde in die bestaande Bybel nie meer vandag gebruik word nie, verstaan veral die jonger geslag nie alles nie.
  • Twee voltydse vertalers wat vanuit die Hebreeuse, Griekse en Aramese bronteks werk, het in 2009 met hierdie vertaling begin. Na die voltooiing van die vertaling word die teks deur 'n hersieningskomitee deurgegaan. Daar word gehoop om die projek teen einde 2018 te voltooi.
  • Die projek beskik oor 'n webwerf www.isizulubible.co.za waar proefvertalings vir kommentaar geplaas word.

 

Verwagte impak
  • Aangesien die vertaling in die taal van vandag vertaal word, sal veral die jeug die bybelse boodskap beter kan verstaan.

 

Hoe kan jy help?

R943 148 word in 2017 benodig om te verseker dat werk aan die vertaling kan voortgaan.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou