PROJEKTE 2020

 

 

Die Bybel vir Dowes

  

 
Doel

Om die Bybel vir Dowes toeganklik te maak deur
     i) die Bybel in doofgerigte Engels in Suid-Afrika en in Afrika vir Dowes wat die Bybel in Engels gebruik, beskikbaar te stel en
     ii) 'n visuele Bybel in Suid-Afrikaanse Gebaretaal te ondersteun.

 

Agtergrond
 • Die Bybel is vir die meeste Dowes 'n geslote boek wat hulle nie kan verstaan nie.
 • Baie skole vir Dowes in Suid-Afrika en in die res van Afrika, gebruik Engels as onderrigmedium. Aangesien mense gesproke taal deur veral nabootsing en verbale kommunikasie leer, ondervind doofgeborenes spesifieke taal- en leesbehoeftes.
 • Die Engelse Bybel vir Dowes word so vertaal dat die meeste Dowes wat hulle onderrig in Engels ontvang, dit sal verstaan.   
     - 'n beperkte woordeskat
     - baie voetnote en illustrasies
 • Die manuskrip is in 2018 afgehandel en aan die Bybelgenootskap oorhandig en dit word tans persklaar gemaak. Daar word beoog om hierdie vertaling teen die einde van 2019 bekend te stel.
 • Daar word steeds gewerk aan die vertaling van die Deuterokanonieke boeke.
 • Gebaretaal is vir die meeste Dowes hulle moedertaal en hulle sal eerder 'n visuele Bybel met die gebaretaal wat hulle verstaan, verkies.
 • Die organisasie, Hands with Words is besig met 'n Bybelvertaling in Suid-Afrikaanse Gebaretaal. Daar is ongeveer 600 000 Dowes in Suid-Afrika wat van hierdie taal gebruik maak.
 • Die Bybelgenootskap ondersteun tans hierdie projek finansieel en verdere samewerking met Hands with Words word bespreek.

 

Verwagte impak
 • Die Engelse Bybel vir Dowes en die visuele Bybelvertaling in Suid-Afrikaanse Gebaretaal, sal die Woord van God vir Dowes in ons land baie meer toeganklik maak.

 

Hoe kan jy help?

R201 000 word benodig om die vertaling van die Engelse Bybel vir Dowes te finaliseer.
R500 000 word benodig om die Bybelvertalingsprojek in Suid-Afrikaanse Gebaretaal te ondersteun.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1400

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN