PROJEKTE 2019

 

 

Bybels vir graad 7-leerders

 

Project top 4

 
Doel

Om gratis Bybels beskikbaar te stel aan graad 7-leerders in skole in die armste dele van ons land.

 
Agtergrond
  • Volgens die jongste beskikbare statistiek is daar byna 900 000 graad 7-leerders in skole in Suid-Afrika, waarvan sowat 871 000 in staatskole.
  • Graad 7-leerders is die teikengroep vir hierdie projek omdat hulle reeds met begrip kan lees. Hulle is aan die begin van hulle tienerjare en dikwels maklik beïnvloedbaar. Die bybelse boodskap kan help met die vorming van 'n waardestelsel wat hulle kan help om die regte keuses te maak.
  • Die projek word op 'n verantwoordelike manier bestuur. Kerke en Christenorganisasies word veral gebruik om die skole wat Bybels moet ontvang, te identifiseer. Elke kind ontvang ook 'n boekie, Help! Hoe moet ek my Bybel lees?.
  • In 2018 het 26 270 graad 7-leerders, hoofsaaklik in skole in arm dele van ons land, 'n eie Bybel ontvang.
 
Verwagte impak
  • Die lewegewende boodskap van die Woord kan help om hierdie kinders in hulle geloof te anker.
  • Dit sal kerke en Christenorganisasies wat met hierdie kinders werk, help as meer kinders 'n Bybel het.
  • Vir sommige van hierdie kinders is die Bybel wat hulle ontvang, die enigste Bybel in die huis.
 
Hoe kan jy help?

R1 000 000 word benodig om in 2019 'n Bybel en die boekie, Help! Hoe moet ek my Bybel lees? aan graad 7-leerders te oorhandig wat nie 'n eie Bybel kan bekostig nie.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1535

BETALING MET BANKKAART

  •   
  •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN