PROJEKTE

 

Sedert 1820, het dit die missie van die Bybelgenootskap gebly om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar. Deur ons projekte te ondersteun, kan jy help om te verseker dat ons werk voortduur.

 

LANDING ENG

Projek Manna maak dit vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika moontlik om die Woord van God deur sy verskillende projekte te voorsien.   
 
Die Lees en Leer projekte is vir Artikel 18A-openbare weldaadsvoordele goedgekeur. Sakeondernemings, organisasies en trusts wat hierdie projekte finansieel ondersteun, kan hierdie bydraes van hulle belasbare inkomste aftrek.
   LEES MEER

 

Bybels vir die armes

  

Poor top

 
Doel

Om Bybels gratis op 'n verantwoordelike manier beskikbaar te stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie.

 
Agtergrond
 • Ongeveer 55,5% van die Suid-Afrikaanse bevolking leef in armoede.
 • Die kosarmoedelyn is R585 per persoon per maand. Dit verwys na die bedrag wat 'n persoon benodig om die minimum daaglikse energie-inname te kan bekostig.
 • Die gemiddelde loon in Suid-Afrika is R3 300. Dit ondersteun 3,5 persone (R930 per persoon of R30 per dag).
 • Die werkloosheidsyfer het tot 32,5 gestyg in die vierde kwartaal van 2020, die hoogste werkloosheidsyfer sedert kwartaallikse syfers sedert 2008 beskikbaar gestel word.
 • Die Bybel bring hoop maar baie mense kan nie 'n eie Bybel bekostig nie. Versoeke stroom daagliks by ons Bybelhuise in van mense wat graag 'n eie Bybel wil ontvang of van kerke wat armes daarmee wil help.
 • Daar is 'n strategie in plek om te verseker dat die Bybels die regte mense bereik.
 • In 2020 het 26 597 mense wat nie 'n eie Bybel kon bekostig nie, danksy hierdie projek, een ontvang.
 
Verwagte impak
 • Die Bybel word in die hande geplaas van mense wat dit broodnodig het, maar wat dit nie kan bekostig nie.
 • Die krag van die Lewende Woord sal troos en hoop bring aan mense wat soms voel dat hulle deur die samelewing verstoot en vergeet word.
 
Hoe kan jy help?

Elke R100 wat ontvang word, sal help om Bybels aan die armes beskikbaar te maak.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1505

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN

 

Bybels vir gevangenes

  

Prison top

 
Doel

Die doel van hierdie projek is om gratis Bybels aan gevangenes beskikbaar te stel. Dit word gedoen deur die Departement Korrektiewe Dienste se Direktoraat Geestelike Sorg en ander goedgekeurde organisasies wat toegang tot die gevangenes het.

 

Agtergrond
 • Daar is ongeveer 233 gevangenisse in Suid-Afrika waar ongeveer 154 450 gevangenes gehuisves word. Hierdie gevangenisse is heel dikwels plekke sonder hoop.
 • Probleme is aan die orde van die dag:
      -  Oorbevolking veroorsaak ernstige krisisse in die gevangenisse, daar is slegs 120 567 beddens beskikbaar.
      -  Aansteeklike siektes kom algemeen voor, onder andere MIV/vigs.
      -  Skendings van menseregte kom ook voor, byvoorbeeld geweld deur en teen gevangenes.
 • Die Bybel bring hoop en daarom bewillig die Bybelgenootskap jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir gevangenes.
 • Die Direktoraat Geestelike Sorg van die Departement Korrektiewe Dienste beheer die verspreiding van hierdie Bybels wat die eiendom van die gevangene word
 • 'n Deel van die Bybelgenootskap se skenking sal vanjaar aan organisasies soos Kairos Prison Ministries en World Hope Ministries beskikbaar gestel word. Bybels word aan gevangenes oorhandig met die voltooiing van kursusse wat deur hierdie organisasies aangebied word.
 • In 2020 het 4 888 gevangenes danksy hierdie projek 'n eie Bybel ontvang.

 

Verwagte impak
 • Die Bybel bring troos en hoop aan mense wat van hulle vryheid ontneem is.
 • Die Bybel kan 'n bydrae lewer in die rehabilitasieproses en gevangenes aanmoedig om na die uitdien van hulle vonnisse, 'n misdaadvrye bestaan te voer.

 

Hoe kan jy help?

Elke R100 wat ontvang word, sal help om Bybels aan gevangenes beskikbaar te stel.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1504

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN

 

Bybels vir die armesMANNA POOR -projek

  

Die projek voorsien gratis Bybels aan diegene wat nie 'n eie Bybel kan bekostig nie. Die krag van die evangelie bied nie net troos aan diegene vir wie oorlewing 'n daaglikse stryd is nie, maar dit kan hulle harte verander en hulle help om uit die kringloop van armoede te ontsnap.

 

Elke bydrae van R100 wat ons ontvang, maak dit moontlik om een Bybel te versprei.

 

Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die goeie boodskap aan arm mense te verkondig. Lukas 4:18

 

 

 

 

Opsies om te gee:

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1505

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN