BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

'n Bybel vir die mense van Platfontein

  

Xhun

 

Platfontein, naby Kimberley in die Noord-Kaap, is die tuiste van ongeveer 4 000 San wat !Xhun praat. Hierdie groep is hoofsaaklik uit Angola afkomstig en woon reeds langer as 20 jaar in Suid-Afrika.

'n Verdere sowat 10 000 tot 15 000 sprekers van hierdie taal is steeds in Angola en in Namibië woonagtig.

Die groep in Platfontein beskik oor 'n skool, 'n kerk en 'n radiostasie, maar oor geen Bybel nie. Skriflesing word uit die Luchazi Bybel ('n taal van Angola) en Afrikaans gedoen. Die kinders verstaan egter nie meer Luchazi nie.

Na deeglike navorsing in samewerking met die Bybelgenootskappe in Namibië en Botswana, asook ander Bybelvertalingagentskappe wat werksaam is in die dele waar die San woonagtig is, is daar besluit dat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die vertaling van die Bybel in !Xhun sal onderneem.

In 2018 word daar met hierdie projek begin en sal daar veral gefokus word op die samestelling van die vertaalopdrag en die aanwys en opleiding van vertalers. Bybelvertaling bly 'n lang, duur en moeisame proses, maar die uiteindelike resultaat is 'n Bybel in die hartstaal van mense.

Jou bydrae kan help dat die Bybel beskikbaar is in die taal van mense wat nog nooit daardie voorreg geken het nie.

Bid vir:
  • die samestelling van die vertaalspan
  • die samewerking van die kerk en ander organisasies.