BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Bybels vir Shonas

  

Shona 4

 

Feitlik daagliks soek mense Shona Bybels by een van die Bybelhuise in Suid-Afrika. Dit is wel moeilik om betroubare getalle te bekom van hoeveel Zimbabwiërs hulle in Suid-Afrika bevind, maar volgens sekere bronne kan dit soveel as drie miljoen wees.

Neem 'n mens verder in ag dat ongeveer 70% van Zimbabwe se bevolking Shonasprekend is, is hierdie verlange na 'n Bybel in Shona te verstane.

Dit is baie moeilik vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om genoeg voorraad teen 'n bekostigbare prys van ons sustergenootskap in Zimbabwe te bekom sodat ons in Shonas in Suid-Afrika se Bybelbehoeftes kan voorsien. Na onderhandelinge is daar egter toestemming verleen dat ons Bybelgenootskap hierdie Bybels kan laat druk vir Shonasprekendes in ons land.

Behalwe drukkoste moet daar egter ook kopiereggelde betaal word vir hierdie Bybels. Dié geld sal die Bybelgenootskap van Zimbabwe wat baie swaarkry, help met die uitvoer van sy taak in Zimbabwe.

Bid vir:
  • Zimbabwiërs wat hulle hier in Suid-Afrika bevind
  • genoegsame fondse om Shona Bybels beskikbaar te hê vir Shonasprekendes in ons land.