BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Lees help jou leer

  

Literacy 2020

 

Prof Mary Metcalfe, welbekende opvoedkundige, sê die volgende oor Suid-Afrika se geletterdheidskrisis. Sy noem dat die gebrek aan toegang tot leesmateriaal een van die redes is hoekom 78% van Suid-Afrikaanse kinders in graad 3 nie met begrip kan lees nie.

Vir prof Metcalfe is alles eger nie verlore nie. "Verandering is moontlik, maar dit sal harde werk van ons almal verg. Ons moet daarop fokus om geletterdheid en syfervaardigheid in die eerste vier jaar van 'n kind se skooljare te verbeter.

Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal ontwikkel om basies lees- en skryfvaardighede te ontwikkel. Die Bybel Doen en Leer-reeks bestaan uit drie boekies en is in al 11 die amptelike tale beskikbaar.

Verskeie skole maak van die materiaal gebruik met die goedkeuring van grondslagfase afdelings van onderwysdepartemente. Dit word ook in preprimêre skole en selfs Sondagskole gebruik.

Terwyl kinders waarvan sommige uit minderbevoorregte huise, die nodige lees- en skryfvaardighede bemeester, hoor hulle ook op 'n vroeë ouderdom van Jesus en die Bybel.

Die boekies word gratis besbkikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie.

Bid vir:
  • die baie kinders in Suid-Afrika, veral in die grondslagfase, dat hierdie program hulle lees- en skryfvaardighede sal bevorder

  • diegene wat die Bybel met sy lewegewende boodskap miskien vir die eerste keer sal ontdek.