BYBEL-PER-MAAND KLUB

 

 

Bybels vir die armes

  

DSC 1628

 

Die armes sal altyd met ons wees. Hierdie waarheid loop soos 'n goue draad deur die Bybel. God het van die vroegste tye verordeninge daargestel sodat die armes versorg kan word. Jesus self het dit opnuut kom herbevestig met sy opdragte oor hoe daar met die armes gehandel moet word.

Die kwessie van armoede is so kompleks dat die oplossing daarvoor en die rol wat ons in daardie poging kan speel, by tye eenvoudig net te oorweldigend kan wees. Dit voel soms of jy in al die oproepe tot hulp wil verdrink.

Jesaja 61:1 sê dat die Goeie Nuus van die verlossingswerk van Jesus Christus ook aan die armes verkondig moet word. Die bybelse boodskap van hoop en 'n ewige toekoms sonder pyn, lyding en gebrek is wat elke hart smag om te hoor. Dit is dus geen wonder dat die Bybelgenootskap die laaste ruk oorval is met versoeke vir Bybels nie - die mense is honger na die Woord van God.

Ons Bybels vir armes-projek doen gereeld toekennings aan organisasies en diegene wat nie 'n eie Bybel kan bekostig nie.

 

Bid vir:
  • elke mens in ons land wat finansieel swaarkry

  • elkeen wat 'n eie Bybel danksy die bydraes van ons Bybel-per-Maand Klublede ontvang.