BYBELSONDAG 2022

 

 Biblesunday

 

Die volgende hulpmiddels is beskikbaar om Bybelsondag in 2022 te vier:

 

Bybelsondag WhatsApp-plakkaat
Bybelsondag-plakkaat
Bybelsondag PowerPoint-skyfie
Bybelsondag WhatsApp-plakkaat

 

Preeksketse:

Spreuke 15:30, 2 Samuel 5:6-8 & Johannes 5:1-13
2 Timoteus 2:1-13

 

Ander:

Dankgebed
Dankgebed (Engels)
Dankgebed (Sepedi)
Dankgebed (Sesotho)
Dankgebed (IsiXhosa)
Dankgebed (IsiZulu)