• Ons Missie

    Dit is die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar.
  • 1

Report an issue or problem

Report an issue or problem

Invalid Input
Invalid Input
Please select a device
Invalid Input
Invalid Input


'n Bybel vir
elkeen

Gee nou